ALGEMENE VOORWAARDEN LCOVA LIONS WIJNVERKOOP

Artikel 1: AANVAARDING VAN VOORWAARDEN – Het feit dat een gebruiker zijn bestelling op de site WWW.LCOVA.BE bevestigt is de volledige aanvaarding van deze algemene voorwaarden in hun geheel. 

Artikel 2: BESTELLING – LCOVA gaat ermee akkoord bestellingen te accepteren die via het internet zijn geplaatst onder de voorwaarden van deze verkoopvoorwaarden en binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. In het geval van niet op voorraad zullen wij u de doorlooptijden meedelen die nodig zijn om het gewenste product te verkrijgen of zullen wij een vervangend product aanbieden. Alle bestellingen worden pas verwerkt na ontvangst van de betaling. LCOVA behoudt zich het recht voor om alle niet-conforme of dubieuze bestellingen, evenals die van een klant waarmee een geschil bestaat, te annuleren.

Artikel 3: PRIJZEN EN WIJNJAAR – De aangegeven prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en zijn inclusief alle belastingen. Getoonde prijzen zijn netto en exclusief verzendkosten. LCOVA behoudt zich het recht voor om prijzen en verzendkosten op elk moment te wijzigen, maar de producten worden gefactureerd op basis van tarieven die van kracht waren op het moment van registratie van bestellingen en afhankelijk van beschikbaarheid. Sommige referenties zijn onderworpen aan een minimum of een maximum aan bestellingen. Deze specifieke voorwaarde staat duidelijk vermeld op de site voor elk van de betreffende referenties. Catalogi, prijs- en specificatielijsten, advertenties en andere documenten zijn slechts indicatief. Ze kunnen niet tot gevolg hebben dat de verkoper aansprakelijk is voor enige verplichting of garantie. De wijnjaren van onze wijnen zijn onderhevig aan verandering in geval van uitputting. 

Artikel 4: LEVERING – De wijnen worden geleverd in kartonnen dozen. Leveringstermijnen zijn slechts indicatief. Vertragingen leiden nooit tot annulering van de verkoop of compensatie, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Elk geval van overmacht, inclusief stakingen, uitsluitingen en toevallige gebeurtenissen in het algemeen, geeft ons het recht om de overeenkomst te beëindigen en ons te vrijwaren van alle aansprakelijkheid voor te late levering of niet-nakoming. 

Artikel 5: BETALING – De goederen gekocht bij LCOVA zijn volledig betaalbaar op het moment van de bestelling. Alle goederen blijven ons eigendom tot de volledige betaling van hun prijs. Vóór deze betaling kan deze op geen enkele manier door de koper worden verwijderd.

Artikel 6: BESCHERMING VAN MINDERJARIGEN – In overeenstemming met de geldende wetgeving in België, is de verkoop van alcohol aan minderjarigen van achttien (18) jaar verboden. De koper gaat ermee akkoord 18 jaar te zijn door een bestelling te plaatsen op de site www.LCOVA.be

Artikel 7: GESCHILLEN – In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Oudenaarde en, indien nodig, de vrederechter van het kanton Oudenaarde bevoegd. We behouden ons echter het recht voor om het geschil voor te leggen aan de rechtbank van de woonplaats of het hoofdkantoor van onze klanten.

Artikel 8: BESTANDSBESCHERMING – Alle gegevens op de site (tekst, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, logo’s, pictogrammen) zijn auteursrechtelijk beschermd. Foto’s en illustraties op de site zijn niet-contractueel.

ALGEMENE VOORWAARDEN & WEDSTRIJDREGLEMENT

LIONS WALK & RUN 23 oktober 2022

 1. de Lions Walk & Run wordt georganiseerd door Lions Club Oudenaarde Vlaamse Ardennen, 9250 Waasmunster, Edgard Heirmandreef 3 (de organisatie); deze wedstrijd zal plaats vinden op 23 oktober 2022 te Oudenaarde en omgeving;
 2. de organisatie beslist over het tijdstip afhankelijk van technische, organisatorische – of weersomstandigheden; in geval de weersomstandigheden of andere redenen het niet zouden toelaten, kan de organisatie de wedstrijd verplaatsen naar een andere datum of annuleren;
 3. deelname aan de wedstrijd gebeurt middels de online aankoop van een deelname ticket; na de registratie wordt een nummer toegekend dat de deelnemer zal dragen op de wedstrijd en op basis waarvan de deelnemer kan geïdentificeerd worden; bij registratie moeten de persoonlijke gegevens (voornaam en achternaam, e-mail adres alsook een vast of mobiel telefoonnummer) door de deelnemer worden ingevuld;
 4. door registratie geeft iedere deelnemer de toestemming aan de organisatie om zijn persoonlijke gegevens te verwerken zoals noodzakelijk voor het goede verloop van de wedstrijd; op eerste verzoek van de deelnemer zal de deelnemer uit dit bestand worden verwijderd; elke deelnemer heeft steeds het recht zijn gegevens te consulteren, aan te passen en desgevallend om de schrapping ervan te verzoeken; de organisatie verbindt er zich verder toe alle mee gedeelde persoonsgegevens conform de bepalingen van de GDPR en de privacy reglementeringen te verwerken en gebruiken;
 5. deelname is op basis van vrijwilligheid en op eigen verantwoordelijkheid; de organisatie is niet verantwoordelijk voor brand of diefstal en kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met deze wedstrijd; de organisatie kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van de organisatie ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of simpelweg wordt geannuleerd; evenzo kan de organisatie niet verantwoordelijk gesteld worden voor een technisch probleem;
 6. bij niet-deelname kan een deelnemer geen aanspraak maken op een terugbetaling van het inschrijvingsgeld;
 7. bij annulatie van de wedstrijd om welke reden ook kan een deelnemer geen aanspraak maken op terugbetaling van het inschrijvingsgeld;
 8. deelnemen = een goede gezondheid; de organisatie raadt de deelnemers aan om een onderzoek te laten doen bij een arts;
 9. de organisatie is niet verantwoordelijk voor diefstal en/of verlies van persoonlijke voorwerpen;
 10. de deelnemer verleent de organisatie de toestemming om, zonder dat deze daartoe enige vergoeding verschuldigd is, foto’s van hen en/of hun informatie omtrent de opdrachten te reproduceren en te publiceren, en dit zonder enige territoriale of tijdsbeperking, in het kader van de communicatie rond de wedstrijd;
 11. alle opbrengsten worden besteed ten voordele van de sociale projecten die de organisatie steunt, waaronder TEJO Oudenaarde.
Winkelwagen