ALGEMENE VOORWAARDEN LCOVA WIJNVERKOOP MEI 2021

Artikel 1: AANVAARDING VAN VOORWAARDEN

Het feit dat een gebruiker zijn bestelling op de site WWW.LCOVA.BE bevestigt is de volledige aanvaarding van deze algemene voorwaarden in hun geheel. 

Artikel 2: BESTELLING

LCOVA gaat ermee akkoord bestellingen te accepteren die via het internet zijn geplaatst onder de voorwaarden van deze verkoopvoorwaarden en binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. In het geval van niet op voorraad zullen wij u de doorlooptijden meedelen die nodig zijn om het gewenste product te verkrijgen of zullen wij een vervangend product aanbieden.

Alle bestellingen worden pas verwerkt na ontvangst van de betaling.

LCOVA behoudt zich het recht voor om alle niet-conforme of dubieuze bestellingen, evenals die van een klant waarmee een geschil bestaat, te annuleren.

Artikel 3: PRIJZEN EN WIJNJAAR

De aangegeven prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en zijn inclusief alle belastingen.

Getoonde prijzen zijn netto en exclusief verzendkosten. LCOVA behoudt zich het recht voor om prijzen en verzendkosten op elk moment te wijzigen, maar de producten worden gefactureerd op basis van tarieven die van kracht waren op het moment van registratie van bestellingen en afhankelijk van beschikbaarheid. Sommige referenties zijn onderworpen aan een minimum of een maximum aan bestellingen. Deze specifieke voorwaarde staat duidelijk vermeld op de site voor elk van de betreffende referenties. Catalogi, prijs- en specificatielijsten, advertenties en andere documenten zijn slechts indicatief. Ze kunnen niet tot gevolg hebben dat de verkoper aansprakelijk is voor enige verplichting of garantie.

De wijnjaren van onze wijnen zijn onderhevig aan verandering in geval van uitputting. 

Artikel 4: LEVERING

De wijnen worden geleverd in houten kisten of dozen.

Leveringstermijnen zijn slechts indicatief. Vertragingen leiden nooit tot annulering van de verkoop of compensatie, tenzij anders schriftelijk overeengekomen door ons. 
Elk geval van overmacht, inclusief stakingen, uitsluitingen en toevallige gebeurtenissen in het algemeen, geeft ons het recht om de overeenkomst te beëindigen en ons te vrijwaren van alle aansprakelijkheid voor te late levering of niet-nakoming. 

Artikel 5: BETALING

De goederen gekocht op LCOVA zijn volledig betaalbaar op het moment van de bestelling.

Alle goederen blijven ons eigendom tot de volledige betaling van hun prijs. Vóór deze betaling kan deze op geen enkele manier door de koper worden verwijderd.

Artikel 6: BESCHERMING VAN MINDERJARIGEN

In overeenstemming met de geldende wetgeving in België, is de verkoop van alcohol aan minderjarigen van achttien (18) jaar verboden. De koper gaat ermee akkoord 18 jaar te zijn door een bestelling te plaatsen op de site www.LCOVA.be

Artikel 7: GESCHILLEN

In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Oudenaarde en, indien nodig, de vrederechter van het kanton Oudenaarde bevoegd. We behouden ons echter het recht voor om het geschil voor te leggen aan de rechtbank van de woonplaats of het hoofdkantoor van onze klanten.

Artikel 8: BESTANDSBESCHERMING

Alle gegevens op deze site (tekst, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, logo’s, pictogrammen) zijn auteursrechtelijk beschermd.

Foto’s en illustraties op de site zijn niet-contractueel.

Om uw browsen op onze site te verbeteren, worden cookies op uw computer, uw mobiel of uw tablet geplaatst. De cookies die we op onze Sites uitzenden, worden gebruikt om de terminal van de Gebruiker te herkennen bij het verbinden met een van onze Sites

Winkelwagen