OVER TEJO

We are waiting right for you!

Een TEJO-huis is een plek waar jongeren tussen 10 en 20 jaar volledig gratis en anoniem terecht  kunnen voor laagdrempelige therapeutische hulpverlening.

Missie & Visie

“Jongeren op weg helpen in hun groei naar volwassenheid”

TEJO biedt in Vlaanderen laagdrempelige, therapeutische hulpverlening aan jongeren tussen 10 en 20 jaar, kortdurend, onmiddellijk, anoniem, en gratis. De dienstverlening gebeurt door professionele therapeuten op vrijwillige basis.

Ze werken allemaal kortdurend vanuit hun eigen therapeutische denkkader. De therapie heeft als hoofddoelstelling de jongeren te deblokkeren en hen opnieuw in hun kracht te zetten. Op die manier komt TEJO preventief tegemoet aan dringende hulpvragen zodat de probleemsituatie niet verder escaleert en de jongeren in een vroeg stadium geholpen worden. TEJO biedt jongeren een ‘pedagogische plek’ waar er in alle rust naar hen geluisterd wordt. TEJO draagt hiermee bij tot het oplossen van de lange wachtlijsten die er heersen in de gezondheidszorg voor jongeren. Bovendien wil het TEJO-project bijdragen tot de sociale beweging die een appel doet op de solidariteit en inzet van de hele samenleving om mee de verantwoordelijkheid te dragen voor het persoonlijk welzijn van alle jongeren zodat ze de nodige groeikansen krijgen om mooi volwassen te worden.

WAAROM TEJO-OUDENAARDE?

Vanaf mei 21, kunnen Jongeren ook in regio Oudenaarde – Vlaamse Ardennen terecht bij TEJO-Oudenaarde met hun verhaal in alle rust en vertrouwen.

Deze dienstverlening gebeurt enkeldoor vrijwillige professionele therapeuten en onthaalmedewerkers en dit in een huisje gelegen in het idyllische Begijnhof van Oudenaarde, vlak aan een aangenaam wandelpad langs de Schelde . Het Tejo huisje is ingericht en klaar om de jongeren is alle discretie te ontvangen.

WAAROM STEUNT LIONS CLUB OUDENAARDE VLAAMSE ARDENNEN DIT INITIATIEF?

Al van bij de opstart van onze  serviceclub was het geestelijk welzijn van jongeren uit de regio een heel belangrijk aandachtspunt en werden reeds verschillende regionale sociale doelen financieel ondersteund.

Het TEJO-principe, waarbij jongeren volledig “anoniem”, “gratis” en “via het opendeurprincipe” professionele eerstelijns therapeutische hulp krijgen, ligt volledig in lijn ligt met het “DNA van onze actieve serviceclub”.

Begin 2021 werd er beslist om een specifieke vzw op te richten om dit sociaal doel niet alleen financieel maar ook met extreme persoonlijke aandacht en medewerking van heel wat clubleden te ondersteunen.

 “We Serve”

Winkelwagen