WAT IS DE PRIVACY POLICY VAN LCOVA?

LCOVA draagt zorg voor de bescherming van uw persoonsgegevens conform de bepalingen van deze privacy policy en de wettelijk toepasbare normen. Met deze privacy policy wordt u ingelicht over de verwerking van uw persoonsgegevens bij LCOVA. Deze Privacy Policy kan steeds worden aangepast, zo bijvoorbeeld n.a.v. nieuwe toepasselijke wettelijke, administratieve of contractuele verplichtingen. Deze versie van de Privacy Policy is het laatst gewijzigd op 27 april 2021.

 

WIE VERWERKT UW PERSOONSGEGEVENS?

LCOVA en de leden van de feitelijke vereniging doen in het kader van de fundraising ten voordele van de sociale doelen die zij onderschrijven aan persoonsgegevensverwerking.

 

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN TOT WELK DOEL VERWERKT?

Alle persoonsgegevens nodig voor de verwerking en afhandeling van ver- en aankopen worden verwerkt. Deze persoonsgegevens bestaan uit uw identiteitsgegevens, adres, telefoonnummer, gsmnummer, e-mailadres,…, alsook meer specifieke gegevens die in het kader van bepaalde verkoopactiviteiten moeten gekend zijn door LCOVA.

 

WIE HEEFT TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS?

LCOVA maakt gebruik van derden voor de verkopen t.v.v. haar sociale doelen, zoals (niet beperkend) haar leverancier van de producten en andere ondersteunende specialisten in diverse vakgebieden. Naast het feit dat deze leveranciers veelal zijn gebonden aan specifieke verplichtingen, zorgt LCOVA voor de nodige garanties voor het respecteren van de wettelijke bescherming van uw persoonsgebonden gegevens door deze leveranciers. LCOVA zelf, noch de leden van de feitelijke vereniging, zijn echter, behoudens opzettelijke of zware fouten en/of nalatigheden, nooit verantwoordelijk voor een verlies of een misbruik van persoonsgegevens door derden;

 

HOE BESCHERMT LCOVA UW PERSOONSGEGEVENS EN HOE LANG WORDEN DEZE BIJGEHOUDEN?

LCOVA neemt steeds alle redelijke beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernieling, verlies, manipulaties of andere niet toegestane verwerking ervan. LCOVA houdt uw persoonsgegevens niet langer bij dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze worden bijgehouden.

 

COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die LCOVA gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan LCOVA hiermee haar website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

HOE KAN U UW RECHTEN UITOEFENEN M.B.T. UW PERSOONSGEGEVENS?

U heeft het recht om een vrije consultatie van en toegang tot uw persoonsgegevens te bekomen, alsook om een verzoek tot aanpassing, verwijdering of beperking in de verwerking ervan te bekomen. U kan uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens steeds herzien tegenover LCOVA, hetgeen echter de rechtmatigheid van het gebruik van uw persoonsgegevens voorafgaand uw herzieningsverzoek niet aantast. U kan uw verzoek steeds richten tot simon.devos@legalize.be. LCOVA kan uw verzoek niet behandelen zonder bewijs van uw identiteit en conform de wettelijk voorziene modaliteiten. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de superviserende autoriteit bij de Gegevens Beschermings Autoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, commission@privacycommission.be). Indien u verdere vragen heeft omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens of de inhoud van deze privacy policy kan u dit steeds bespreken met uw contactpersoon binnen LCOVA of contact opnemen met LCOVA op het hiervoor vermelde e-mailadres.

Winkelwagen